Privacy Policy

Over het privacybeleid

Dit Privacy- en Cookiebeleid (hierna: "Beleid") is bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna: "Persoonsgegevens") en het gebruik van cookies door Trespa International B.V. (hierna: "Trespa") en is tevens van toepassing op het gebruik van de website www.trespa.com (hierna: "Website"). Wanneer u onze producten en/of diensten aanvraagt, een overeenkomst met ons aangaat en/of onze Website bezoekt, gaat u akkoord met dit Beleid. Dit beleid kan ook worden geraadpleegd, gedownload en afgedrukt op onze Website.

Wij respecteren uw privacy. Daarom verwerken, behandelen en beschermen wij uw Persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bij de verwerking van Persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die worden gesteld door wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn.

Trespa International B.V. is gevestigd te Wetering 20 (6002 SM) Weert, Nederland en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 24270677. Vragen over dit beleid kunnen worden ingediend via legal@trespa.com.

Verwerking van Persoonsgegevens
Trespa kan de volgende Persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, uw naam, adres, woonplaats, postcode, land, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;

Functietitel en -functies, geslacht en geboortedatum;

sollicitatiegegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw werkverleden, uw opleidingsverleden, uw CV en andere informatie afhankelijk van de functie waarop u solliciteert.

Daarnaast kan Trespa ook bepaalde gegevens verwerken, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de gegevens en het tijdstip van uw bezoek aan onze Website.

Hoe de persoonsgegevens worden verzameld 

Trespa kan persoonsgegevens verzamelen, omdat u deze persoonsgegevens aan Trespa verstrekt. Bijvoorbeeld om ons in staat te stellen een overeenkomst met u aan te gaan, om u informatie te verstrekken over onze producten en/of diensten, door het invullen van formulieren op de Website, het reageren op een marketingcampagne of prijsvraag, het inschrijven op onze nieuwsbrief en het solliciteren op een van onze vacatures op de Website.

Doeleinden van verwerking
Trespa kan uw Persoonsgegevens derhalve voor de volgende doeleinden verwerken:
Om onze producten en/of diensten aan u en/of uw bedrijf te leveren;
Voor de nakoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
Om marketingcampagnes en aanverwante activiteiten uit te voeren;
Ter ondersteuning van uw verzoek om contact-, product-, marketing- of dealerinformatie, offertes;
Om u (elektronische) commerciële berichten (nieuwsbrieven) te sturen met informatie over onze producten en/of diensten;
Om onze Website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
Om gebruikersstatistieken en reacties te verzamelen om Trespa te helpen de levering van producten en/of diensten, waaronder de Website, verder te ontwikkelen en te verbeteren;
Om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving.

Met wie Trespa uw persoonsgegevens deelt
Wij kunnen uw persoonsgegevens aan de volgende categorieën ontvangers verstrekken:

Gelieerde bedrijven. Wij kunnen persoonlijke informatie delen met bedrijven die aan ons gelieerd zijn (bijvoorbeeld bedrijven die ons controleren, waarover wij zeggenschap hebben of waarover wij gezamenlijk zeggenschap hebben). Wij kunnen ook informatie delen die is verzameld tussen websites die wij, of onze gelieerde bedrijven, controleren.

Trespa-partners, zoals dealers en distributeurs. Wij kunnen persoonlijke informatie delen met bedrijven die Trespa®-producten in uw markten verkopen, zodat zij u meer informatie en/of offertes kunnen verstrekken.

Gedragsadverteerders. Wij kunnen derde gedragsadverteerders toestaan technologie te gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website, zodat zij reclame over producten en diensten kunnen aanbieden die op uw belangstelling is afgestemd. Die reclame kan op onze website of op andere websites verschijnen.

Potentiële kopers. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen als wij ons bedrijf geheel of gedeeltelijk verkopen, onze bedrijfsmiddelen geheel of gedeeltelijk verkopen, of anderszins betrokken zijn bij een fusie of bedrijfsovername.

Alle andere partijen om te voldoen aan een wettelijke verplichting; om de wettelijke rechten te beschermen van (of anderszins deel te nemen aan een juridisch proces met betrekking tot) ons bedrijf, onze werknemers, onze agenten, onze klanten en onze filialen, om de veiligheid en beveiliging van onze bezoekers te beschermen, of om te beschermen tegen fraude; of met uw toestemming.

Beveiliging
In overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving heeft Trespa passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw Persoonsgegevens te waarborgen. Trespa slaat Persoonsgegevens op in een beveiligde database die beschermd wordt door technische toegangscontroles en herziet periodiek de informatieverzameling, opslag- en verwerkingspraktijken, inclusief fysieke beveiligingsmaatregelen, om onbevoegde toegang tot onze systemen te voorkomen. Persoonsgegevens worden niet overgedragen aan en/of opgeslagen in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Rechten van de betrokkene
U hebt het recht om bepaalde rechten uit te oefenen, zoals het recht op toegang tot en rectificatie en wissing van uw Persoonsgegevens die door Trespa worden verwerkt. Als u (een van) deze rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar legal@trespa.com, met als onderwerp "Toegang/Rectificatie/Wissen persoonsgegevens". Trespa zal binnen vier weken op uw verzoek reageren. Indien Trespa uw verzoek afwijst, zal Trespa uitleggen waarom en u informeren over uw rechten.

Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw verzoek of de wijze waarop Trespa uw Persoonsgegevens verwerkt, kunt u een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
Trespa bewaart uw Persoonsgegevens of andere gegevens die u aan ons verstrekt, al dan niet via de Website, zolang dat nodig is voor de hierboven aangegeven doeleinden, of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen zoals (wettelijke) bewaartermijnen. Na afloop van een dergelijke bewaartermijn zal Trespa alle kopieën met persoonsgegevens vernietigen of deze gegevens anonimiseren.

Cookies
Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om de ervaring van een gebruiker efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als deze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze site. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig. Deze site gebruikt verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's verschijnen. U kunt te allen tijde uw toestemming wijzigen of intrekken in de Cookieverklaring op onze website. Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: www.trespa.com.

Welke cookies?

Trespa slaat de volgende cookies op:

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren. Uw toestemming is niet vereist.

Voorkeurscookies stellen een website in staat om informatie te onthouden die de manier waarop de website zich gedraagt of eruit ziet verandert, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt. Uw toestemming is vereist.

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren. Uw toestemming is vereist.

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers op websites te volgen. De bedoeling is om advertenties te tonen die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller zijn voor uitgevers en externe adverteerders. Uw toestemming is vereist.

U kunt het gebruik van cookies ook toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te wijzigen.

Het gebruik van cookies

Cookies kunnen ons in staat stellen u van andere Website-gebruikers te onderscheiden, wat Trespa helpt de Website te verbeteren en u een goede ervaring te bieden wanneer u op de Website surft. Cookies kunnen ook andere aangewezen websites toestaan u voor een bepaald doel te herkennen.

Wijzigingen
Trespa kan dit Beleid te allen tijde en zonder nadere kennisgeving wijzigen. Een dergelijk gewijzigd Beleid wordt van kracht vanaf het moment dat het op de Website is geplaatst. Trespa zal zich inspannen om steeds de meest recente versie van het Beleid op deze webpagina te plaatsen, zodat u deze steeds kunt raadplegen.

Vragen
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit Beleid, aarzel dan niet om contact op te nemen met Trespa via e-mail: legal@trespa.com.