DUURZAAMHEID WAARMAKEN

TRESPA EN DUURZAAMHEID

Duurzaamheid is niet iets waarover je droomt, maar iets wat je doet. Het gaat niet om woorden, maar om daden. Daarom is alles wat Trespa doet er altijd op gericht zowel voordelen voor het milieu, onze bedrijfsvoering, ons bedrijf als onze klanten te leveren. Zo verbeteren wij continu en maken wij duurzaamheid waar. Duurzaamheid draait bij Trespa om gezond verstand, een op feiten gebaseerde benadering en volledige integratie in onze bedrijfsplanning. 

DUURZAAMHEID VAN BINNEN

Ons duurzaamheidsbeleid is gebaseerd op onze wezenlijke motivatie om van ‘minder slecht’ voor het milieu te verschuiven naar ‘goed’ en het realiseren van nieuwe waarde.

Do no harm. We houden ons aan de veiligheids-, product- en duurzaamheidsregelgeving en -richtlijnen van de landen waar we actief zijn. We richten ons op het waarmaken van kansen die de milieu-impact van onze bedrijfsactiviteiten en producten minimaliseren.

Do good. We ondersteunen onze leveranciers en klanten bij het realiseren van hun duurzaamheidsuitdagingen. De milieu-eigenschappen van de producten van Trespa zijn te vinden in de EPD’s die openbaar zijn. Wij blijven uitkijken naar kansen en initiatieven om duurzaamheid op de langere termijn, buiten het directe bereik van onze bestaande bedrijfsvoering, te ondersteunen en te bevorderen.

Do better. Wij zijn ervan overtuigd dat investeren in duurzaamheid voordelen zou moeten opleveren voor de positie van het bedrijf op lange termijn. Veel uitdagingen op het gebied van duurzaamheid bieden goede zakelijke kansen, waardoor het bedrijf verder kan groeien.

PRAKTISCH

Duurzaamheid waarmaken vergt een realistische visie, praktijkgericht handelen en een integrale benadering in het hele bedrijf. We hebben drie principes gedefinieerd die onze denk- en handelwijze bepalen:

Gezond verstand. We benaderen het thema duurzaamheid met gezond verstand. Volgens ons betekent duurzaamheid dat je de balans moet vinden tussen “nul impact” en overmatige functionaliteit. Met andere woorden, het betekent dat we de gevolgen beperken zonder functionaliteit uit het oog te verliezen.

Op feiten gebaseerde benadering. Meten is weten. Op duurzaamheid en milieubescherming gericht handelen begint met het kwantificeren van de impact. Via de Life Cycle Assessment-methodiek (LCA) meten we drie belangrijke milieu-indicatoren: watervoetafdruk, het broeikaseffect en de vraag naar primaire energie.

Integraal onderdeel van de bedrijfsplannings- en -evaluatiecyclus. We bepalen onze prioriteiten op basis van de LCA-onderzoeken en op basis van realistische, maar tegelijkertijd uitdagende doelen. Al onze duurzaamheidsinitiatieven maken deel uit van de doorlopende plannings- en evaluatiecyclus van ons bedrijf.

WAT MAAKT HPL ZO DUURZAAM?

De belangrijkste factor voor duurzaamheid: een lange levensduur. De levensduur van onze producten vormt het uitgangspunt voor onze duurzaamheidsstrategie. Hoe langer het product meegaat, des te langer is de periode waarover de milieu-impact in verband met de productie van grondstoffen en het productieproces kan worden uitgesmeerd. Omdat ze minder vaak vervangen hoeven te worden, leiden producten die lang meegaan tot een geringer gebruik van grondstoffen, lagere uitstoot van vervuilende stoffen en minder afval dan goederen met een korte levensduur.

De uitzonderlijke kwaliteit van al onze producten is een gevolg van deze visie, omdat het per definitie zeer duurzame materialen zijn die lang meegaan.

Voortbouwen op een lange levensduur: Cradle-to-Gate-benadering. Wij willen voortbouwen op de lange levensduur van onze producten door de productie ervan steeds duurzamer te maken. Dit doen we door de impact te beperken van het cradle-to-gate-gedeelte van de levenscyclus van onze materialen: vanaf het moment van winning van de grondstoffen tot aan de poort van ons bedrijfsterrein.

WAT HEBBEN WE TOT NU TOE GEDAAN

De afgelopen jaren hebben we onze duurzaamheidsbenadering vooral gericht op het meten en verbeteren van onze milieu-impact. Ons duurzaamheidstraject is in 2010 gestart en sindsdien hebben we allerlei verbeteractiviteiten doorgevoerd gericht op het verminderen van het energieverbruik en de productie van afval op onze locatie, zoals: het vervangen van elektromotoren met een hoog stroomverbruik op diverse locaties, het vervangen van alle verlichting door energiezuinige ledverlichting en het installeren van bewegingsmelders op locaties waar minder vaak mensen aanwezig zijn, het vervangen van de vacuümpompen in de persafdeling door een efficiënter venturisysteem met een lager energieverbruik en de overstap naar een nieuwe, efficiëntere stoomketel.

Analyse van de bijdrage. Elke stap in de productie van onze materialen draagt in bepaalde mate bij aan de totale milieu-impact van onze materialen. De onderstaande afbeelding laat de bijdrage van de belangrijkste productiestadia zien (als percentage van de totale impact van de productie van onze materialen). Deze bijdrage is vervolgens weer opgedeeld (donut-grafieken) in het aandeel dat kan worden toegewezen aan het productieproces op zich (het energie- en waterverbruik, de hoeveelheid afval die wordt geproduceerd en de op de locatie gegenereerde emissies) en het aandeel van de materialen die gebruikt worden.

WAT ER NOG IN HET VERSCHIET LIGT: DE WEG NAAR DUURZAAMHEID

Verlenging van de levensduur: het Second Life-programma van Trespa. Vanwege de milieuvoordelen die het verlengen van de levensduur biedt, zijn we met het Trespa Second Life-programma gestart. De Trespa® Meteon®-gevelplaten die binnen het kader van dit programma worden verkocht, worden ingezameld en krijgen na demontage een tweede leven, in plaats van te worden afgedankt.

Cradle-to-gate-doelen. We zijn voornemens de komende vijf jaar een reeks activiteiten en projecten uit te voeren die onze milieu-impact waarschijnlijk als volgt zullen verlagen (in vergelijking met de resultaten over 2015):

  • Broeikaseffect: 8%
  • Vraag naar primaire energie: 4%
  • Watervoetafdruk: 5%

Onze stakeholders betrekken. We stimuleren dat onze stakeholders een consequente benadering voor duurzaamheid gaan volgen. Onze directie, R&D-medewerkers, productiecoördinatoren en verkoopmedewerkers krijgen trainingen en regelmatige updates en alle nieuwe medewerkers krijgen uitleg over onze duurzaamheidsfilosofie en -benadering.

Ons LCA-model verbeteren. Gegevenskwaliteit neemt voor ons een hoge prioriteit in. De komende vijf jaar richten we ons op het verzamelen van gegevens van onze papier- en chemicaliënleveranciers. Tegelijkertijd blijven wij ons voortdurend inspannen voor het vergroten van de juistheid van gegevens die binnen onze fabriek verzameld worden.

Cradle-to-Gate-impactverlaging. We steken veel energie in het verlagen van de hoeveelheid energie die nodig is om onze plaatmaterialen te vervaardigen. Daarmee willen we het verbruik van aardgas de komende 5 jaar met 20% verlagen door het HPL-productieproces zorgvuldig te optimaliseren. Om dat te realiseren, implementeren we een plan om dit in onze gehele productieafdeling zorgvuldig te monitoren.

Bovendien gaan we het gebruik van natuurlijke vezels verhogen en het gebruik van energie-intensief papier verlagen om zo de impact in verband met de productie van de grondstoffen terug te dringen.